Živa kulturna dediščina

Leta 2013 je bila igra pandolo vpisana v Register žive kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo.

Pandolo je tako tudi uradno postal del nesnovne dediščine, ki jo prestavljajo nesnovne dobrine, kot so prakse, predstavitve, izrazi, znanja, veščine, in z njimi povezane premičnine in kulturni prostori (kjer se ta dediščina predstavlja ali izraža), ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prenašajo iz roda v rod in jih nenehno poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino.

Trenutni nosilci so: Kulturno in športno društvo Dolga Štorija Koper, Prostovoljno Gasilsko društvo Hrvatini, Kulturno in športno društvo starodavnih igre Punta Piran.

Register žive kulturne dediščine je osrednja zbirka podatkov o živi dediščini. Živa dediščina so nesnovne dobrine, kot so prakse, predstavitve, izrazi, znanja, veščine, in z njimi povezane premičnine in kulturni prostori (kjer se ta dediščina predstavlja ali izraža), ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prenašajo iz roda v rod in jih nenehno poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino.

Namen vodenja registra je zagotavljanje informacijske podpore izvajanju varstva dediščine. Register je namenjen tudi predstavljanju, raziskovanju, vzgoji, izobraževanju in razvijanju zavesti javnosti o dediščini.

Vnos igre Pandolo v seznamu enot žive kulturne dediščine

Seznam enot žive kulturne dediščine

mizks

logo_sl