Pandolo na Mediteranu – opis projekta

Tradicionalne igre so poleg glasbe in drugih običajev pomemben del folklorne in kulturne dediščine vsakega ozemlja. Odražajo značaj in kreativnost ljudstva, ki si je skozi zgodovino na unikatne načine znalo krajšati čas. Namen folklorno-kulturnega projekta Pandolo na Mediteranu je obuditev, predstavitev in igranje iger štirih regij južne Evrope. Projekt je zasnovan kot obeležitev 25. obletnice obuditve igre Pandolo, ki se je začela prav na slovenski obali – v Piranu in Kopru leta 1993. V tem času je igra prešla lokalne okvirje in kot edina tovrstna igra postala del Registra Žive kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Dogodek soorganizirata Kulturno društvo starodavnih iger Punta Piran in Zveza društev igre Pandolo Slovenije, potekal bo na Tartinijevem trgu v Piranu in trajal dva dni. V prvem dnevu bodo vzporedno potekale aktivnosti: predstavitev mednarodnih delegacij, mednarodni turnir v igri Pandolo (delegacije Slovenije, Španije, Italije, Hrvaške in Romunije), predstavitev tradicionalnih iger iz Italije, Španije in Romunije ter razstava ob 25. letnici igre Pandolo in sorodnih mediteranskih iger. Drugi dan dopoldan bo na sporedu finale mednarodnega turnirja in razstava iger. Obiskovalci prireditve bodo tako spoznali (ali se ponovno spomnili) tradicionalnih iger Istre in spoznali igre iz območja Mediterana.

Tradicionalne igre bodo predstavljene s strani približno 40 članov 8 slovenskih kulturnih, športnih in turističnih društev ter 4 društev iz tujine. Skupna pričakovana udeležba je 150 obiskovalcev celotnega programa. Dogodek bo oglaševan po vseh spletnih kanalih organizatorjev in nacionalnih medijih ter je brezplačen.

Podroben opis projekta v dokumentu PDF je na voljo tukaj.

 Igra Pandolo

Pandolo je igra osvajanja ozemlja, v kateri se pomerita po dve ekipi s po tremi igralci. Cilj igre je s pomočjo daljše lesene palice (mace) krajšo palico (pandolo) v treh udarcih odbiti čim dlje v igrišče. Ekipi tako izmenično osvajata oziroma nasprotniku preprečujeta osvajanje ozemlja. Igro poleg športnih zaznamujejo tudi kulturno-folklorne prvine, primerna pa je za igralce vseh starosti in spolov. Ta ulična igra je predhodnik modernih iger kot so baseball in kriket, igra pa se tako po Evropi (Slovenija, Italija, Španija, Romunija), kot po svetu (Mehika, Indija).

Igra je v Sloveniji prisotna že stoletja. Ustno izročilo jo uvršča med splošno prostočasno aktivnost mladine v preteklem stoletju na območju Slovenske Istre, zapisi govorijo o obstoju že v 11. stoletju. Pandolo je ena od različic bolj splošne vrste tradicionalnih iger, ki so prisotne v predelih Slovenije (Slovenska Istra, Prekmurje) ter po svetu (Italija, Španija, Indija, Mehika, Balkan, Mehika, idr.).

Organizirana igra v Sloveniji poteka od leta 1993, leta 2000 so društva ustanovila Zvezo društev igre Pandolo in s tem organizirano državno prvenstvo, v katerem se letno pomeri med 20 in 30 ekip. V letu 2016 je prvenstvo sestavljeno iz devetih (9) turnirjev. Igra Pandolo je del Registra Slovenske kulturne dediščine, Zveza društev igre Pandolo Slovenije je članica Olimpijskega komiteja Slovenija – združenja športnih zvez in letno sodeluje pri organizaciji več kot 10 turnirjev in javnih predstavitev igre.

 Cilji in ciljne skupine projekta

Neposredni cilji projekta:

 • Predstavitev domačih in tujih tradicionalnih iger kot kulturne dediščine,
 • aktivna udeležba obiskovalcev prireditve s preizkusom v veščinah domačih in tujih tradicionalnih iger,
 • organizacija mednarodnega tekmovanja v slovenski kulturni dediščini – igri Pandolo,
 • podpora turizmu občine Piran z udeležbo mednarodnih in domačih udeležencev.

Posredni cilji projekta:

 • Ohranjanje tradicionalnih običajev in trajnostni razvoj,
 • promocija zdravega načina življenja in aktivnega preživljanja prostega časa,
 • medgeneracijsko sodelovanje.

Ciljne skupine projekta so tako mladi, kot tudi srednja in starejša generacija. Tradicionalna igra Pandolo je enostavna in omogoča sodelovanje igralcev obeh spolov in starosti. Pri pripravi prireditve bo sodelovalo 20 udeležencev iz tujine (Italija, Hrvaška, Španija, Romunija) in 40 udeležencev domačih društev (obala, Prekmurje, Štajerska). Skupaj s spremljevalnim programom pričakujemo do 150 dnevnih obiskovalev prireditve.

Vsebinski opis projekta

 Terminski načrt in prostorski načrt prireditve

V spodnji preglednici je razviden potek aktivnosti dne sobota, 8. 7. 2017 – nedelja, 9. 7. 2017, ki jih organizirajo domači in tuji organizatorji prireditve. Aktivnosti so podrobneje opisane v naslednjem razdelku. Prostorski načrt je dodan kot priloga temu dokumentu in označuje glavne točke (A, B, C).

Opis aktivnosti

Aktivnosti v preglednici, ki bodo potekale v dveh dneh, so opisane v spodnjih razdelkih. Oznake prostorov se nahajajo na priloženi prostorski načrt.

Otvoritev in predstavitev udeležencev (prostor A)

S tradicionalnimi igrami in igro Pandolo kot kulturno dediščino se aktivno ukvarja heterogena množica društev iz Slovenije in tujine. Na dogodku tako pričakujemo okoli 40 aktivnih igralcev tradicionalnih iger, ki bodo skrbeli za dogajanje. Društva se na dogodku predstavijo v tradicionalnih nošah. Dogodek se bo pričel s predstavitvijo društev in njihovih aktivnosti.

Domači udeleženci:

 • Kulturno društvo starodavnih iger Punta Piran
 • Kulturno in športno društvo Dolga Štorija Koper
 • Mladinsko športno društvo Prekmurski Pandolaši, Črenšovci
 • Pandolo Klub Koper
 • Prostovoljno gasilsko društvo Hrvatini
 • Skupnost Italijanov Ankaran (Communita degli Italiani di Ancarano)
 • Turistično društvo Žička Gorca, Žiče
 • Platforma Inde Koper

Mednarodni udeleženci:

 • Skupnost Italijanov Pulj, Hrvaška (Communita degli Italiani di Pola)
 • Društvo starodavnih iger, Verona, Italija (Associazione giochi Antichi)
 • Skupnost igre Tzurca (Asotio Sportiva Tzurca, Cluj-Napoca, Romunija)
 • Društvo anonimnih iger, Barcelona, Španija (Cia. de Jocs l’Anonima)

Mednarodni turnir v igri Pandolo (prostor A)

Turnir v igri pandolo je celodnevni folklorno-rekreativni dogodek. Odprt je za vse ekipe, ki bi želele sodelovati, ob prijavi dan pred dogodkom. V prvem delu se ekipe razporedijo v dve predtekmovalni skupini, od koder najuspešnejši napredujejo v izločilne tekme. Dogajanje na turnirju bo povezoval komentator, ki bo z vmesno predstavitvijo ekip in razlago igre ustvarjal pozitivno vzdušje za obiskovalce prireditve. Turnir se drugi dan zaključi s finalnimi tekmami, ki določi končnega zmagovalca. Skupaj je na turnirju odigranih 20-30 iger.

Predstavitev in igranje mednarodnih tradicionalnih iger za udeležence (prostor B)

Za vse obiskovalce prireditve bodo na posebnem prostoru pripravljene predstavitve mednarodnih tradicionalnih iger. Obiskovalci se bodo lahko tudi preizkusili v osnovnih veščinah navednih iger. Mednarodna društva, ki se bodo udeležila predstavitve, bodo predstavile naslednje igre:

 • S’cianco (Italija),
 • Belit (Katalonija),
 • Tzurca (Romunija).

Mednarodne tradicionalne igre Tzurca (Romunija),
Scianco (Italija) in Belit (Španija).

Razstava ob 25. letnici obuditve igre Pandolo v Sloveniji in razstava mednarodnih iger (C)

Letošnje leto zaznamuje 25. leto obuditve igre Pandolo in s tem 25. zaporedno sezono turnirskega igranja te igre. V preteklega četrt stoletja je k razvoju tradicionalnih iger v Istri in Sloveniji pripomoglo veliko društev in prostovoljcev. Razstava ob 25. letnici bo vključevala arhiv Zveze društev igre Pandolo Slovenije in zgoraj navedenih udeležencev ter bo vsebovala:

 • kronološki pregleda razvoja in predstavitev tradicionalnih iger v Istri,
 • stare fotografije,
 • lesene rekvizite za igranje domačih iger,
 • lesene rekvizite za igranje mednarodnih iger.

Igre so primerne za obiskovalce vseh starosti in obeh spolov. Povezovalec bo skrbel za animiranje in razlago zgodovine ter pravil posameznih iger.

Primer arhivskih posnetkov; člana skupine Kameleoni Jadran Ogrin in Danilo Kocijančič
igrata pandolo (Koper, 1968, levo). Prvi turnir v Kopru, junij 1993 (desno). Foto: arhiv ZDI Pandolo Slovenije.

 

Načrt promocije in objava rezultatov

Dogodek bo promoviran preko navedenih virov. V vsakem prispevku bodo navedeni organizatorji ter vsi morebitni sponzorji in donatorji. V skladu s trenutnimi trendi bodo glavni del oglaševanja predstavljala spletna omrežja.

Spletni kanali. Promocija in obveščanje bosta potekala po spletnih kanalih organizatorjev, in članov društev ZDI Pandolo Slovenije. Skupen doseg sledilcev vseh organizatorjev skupaj dosega več kot 1000 uporabnikov,

Pojavljanje na spletnih omrežjih

 • pandolo.si
 • facebook.com/pandoloza
 • twitter.com/pandoloza

Fizično oglaševanje. Oglaševanje s pomočjo letakov po ustreznih lokacijah. Dogodek bo oglaševan tudi na uradnih majicah državnega prvenstva Zveze društev igre Pandolo Slovenije.

Izjave za medije. Izjave za medije bodo poslane v lokalne in nacionalne medije, ki so v preteklosti že poročali o preteklih izvedbah in dogodkih, povezanih z igro Pandolo (Delo, Dnevnik, RTV, Kanal A).

Faza predstavitve rezultatov bo potekala po enakih kanalih.

 Bonitete za podpornike projekta

Sponzorjem, donatorjem in drugim podpornikom organizatorji nudimo ugodnosti, povezane z projektom na dan dogodka in promocijo:

 • oglasni prostor na dogodku (transparenti, logotipi)
 • objava logotipa na nosilcih oglaševanja:
  • spletna stran
  • socialna omrežja
  • promocijske majice dogodka
  • izjave za javnost
  • vabila
 • brezplačna organizacija predstavitev tradicionalne igre pandolo za organizacije (npr. team building)

Večina stroškov projekta je materialnih, saj organizatorji delujemo na prostovoljni ravni. Večinski del investicije bo tako neposredno povrnjen v lokalno okolje občine Piran (stroški turizma, itd.).

Organizacijska ekipa projekta in reference

V spodnji tabeli so navedeni koordinatorji projekta vključno z referencami. Sodelavci na projektu imajo univerzitetno izobrazbo in večletne izkušnje na področju organiziranja dogodkov na področju kulturnih tradicionalnih iger, glasbe, ipd. Projekt bo vključeval 10-12 članov tehnične ekipe in 40 domačih in mednarodnih članov društev, ki bodo skrbeli za vsebino. Vsi člani projektne ekipe so prostovoljci.

Reference organizatorjev

Projekt soorganizirata Kulturno društvo starodavnih iger Punta Piran (ustanovljeno l. 2007) in Zveza društev igre Pandolo Slovenije (ustanovljena l. 2000).

Kulturno društvo starodavnih iger (KDSI) Punta Piran

KDSI Punta Piran je ustanovni član Zveze društev igre Pandolo Slovenije in je bilo ustanovljeno leta 2007. Je edino društvo starodavnih antičnih iger v občini Piran, ki poleg igre Pandolo neguje tudi druge ulične in namizne igre. Glavni projekti društva so

 • Pandolo turnir Sv. Jurij, Piran (1993 – 2011)
 • Pandolo turnir Salsa Strunjan (1994 – 2016)
 • Pandolo na Solinarskem prazniku (2010 – 2014)

Udeležba mednarodnih dogodkov:

 • Festival starodavnih iger Tocati, Verona (2005-2016)
 • Svetovne igre športa za vse TAFISA (v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije), Jakarta, Indonezija (2016)

 

Društvo že od registracije vsako leto organizira tradicionalni pandolo turnir v Strunjanu, pred leti pa tudi v Piranu. Na teh turnirjih tradicionalno gostimo poleg domačih ekip tudi goste iz Italije, tako iz Verone kakor iz Mede, poleg njih pa se nam redno pridružujejo tudi tekmovalci iz Hrvaške. Vsako leto je prisotna tudi vsaj ena ekipa, ki tekmuje v slovenski pandolo ligi, v kateri je klub Robe Varie (predstavnik društva KDSI Punta) v sezoni 2016 osvojil tudi prvo mesto z rekordnim izkupičkom zmag. Ravno tako se kot društvo v sodelovanju z Italijansko skupnostjo Giuseppe Tartini vsako leto redno udeležujemo mednarodnega festivala Tocati v Veroni, kjer zastopamo barve društva in občine. Poleg tega pa smo vsako leto prisotni tudi na turnirju v Medah (Italija).

Zveza društev igre Pandolo Slovenije

Zveza društev igre Pandolo Slovenije je bila uradno ustanovljena l. 2000 na pobudo treh ustanovnih članov društev, z namenom negovanja tradicionalnih iger. Letno sodeluje pri organizaciji 8-10 turnirjev v sklopu državnega prvenstva v igri pandolo. V času delovanja se je igra Pandolo razširila po Sloveniji, na Štajersko, v Prekmurje in v Ljubljano. V Sloveniji z letom 2016 beležimo cca. 100 aktivnih igralcev in 30 različnih ekip. Z letom 2013 je igra Pandolo uradno postal del Registra žive kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo republike Slovenije. Od leta 2014 je Zveza članica Olimpijskega komiteja Slovenije, v sklopu Športne zveze in združenja.

Pandolo turnir Sv. Nazarij (Koper maj 2015, levo) in
svetovne igre športa za vse (Jakarta, oktober 2016, desno)

Izbran seznam projektov ZDI Pandolo Slovenije v zadnjih 5 letih:

 • Organizacija in soorganizacija sklopa 7-10 turnirjev, ki sestavljajo državno prvenstvo v igri Pandolo (20. leto zapored, 1998-)
 • Pandolo turnir Sv. Nazarij, Koper, v sodelovanju z Mestno občino Koper in Skupnostjo Italijanov “Santorio Santorio” (24 let zapored, 1993-)
 • Pandolo turnir Truške v sodelovanju s TD Truške (10 let zapored, 2007-)
 • Pandolo turnir Slovenskega Etnografskega muzeja, v sodelovanju s Slovenskim Etnografskim muzejem, Športnim društvom Tabor in Ministrstvom za kulturo RS (3 leta zapored, 2013-)
 • Predstavitev igre Pandolo na osnovnih šolah (2012-)
  • OŠ Livade, OŠ Cirila Kosmača Piran, OŠ Dekani, OŠ Domžale
 • Sodelovanje na mladinskih projektih v sodelovanju z društvi
  • Zdrav Življenski slog (OŠ Dekani, 2012-2013)
  • Festival mladih (Agencija G-rega, 2013-2014)
  • Poletni Tabor Zmigajmo (društvo Z-migajmo, 2016)
  • Mini Olimpijada (Športna Zveza Ljubljana, 2016)
 • Zastopanje Slovenije in predstavitve na mednarodnih dogodkih
  • Festival starodavnih iger Tocati, Verona (2014, 2015, 2016)
  • Festival anonimnih iger DAU, Barcelona (2016)
  • Svetovne igre športa za vse TAFISA (v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije), Jakarta, Indonezija (2016)

ZDI Pandolo Slovenije sestavljajo 4 društva, ki delujejo na prostovoljni ravni.

 • Pandolo Klub Koper (2000-),
 • Kulturno društvo starodavnih iger Punta Piran (2000-),
 • Kulturno in Športno društvo Dolga Štorija Koper (2011-),
 • Mladinsko športno društvo Prekmurski Pandolaši, Črenšovci (2011-).

Medijski kliping

Celotni medijski kliping je dostopen na www.pandolo.si/index.php/mediji

Comments are closed.