Redna letna skupščina Zveze društev igre Pandolo Slovenije

Predsedstvo sklicuje redno letno skupščino Zveze društev igre Pandolo Slovenije za leto 2014, ki bo v soboto, 13. 12. 2014 ob 17.30 na Turistični kmetiji Lukač, Montinjan 1/b, 6273 Marezige z naslednjim dnevnim redom:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Finančno poročilo
  3. Poročila o delovanju predsedstva, nadzornega odbora, komisij in društev članov ZDI Pandolo Slovenije v letu 2014
  4. Načrti o delovanju predsedstva, nadzornega odbora, komisij in društev članov ZDI Pandolo Slovenije v letu 2015
  5. Razno
  6. Volitve

Predsedstvo sklicuje volitve za predsednika, štiri člane predsedstva in tri člane nadzornega odbora. Vloge za kandidiranje kandidati oddajo do vključno 10. decembra na sedež Zveze, Ulica Stare pošte 8, Koper. Vloga vključuje osebne kandidata ter potrdilo o članstvu v društvu, članu Zveze.

 

Skupščini bo sledila podelitev nagrad ekipam in posameznikom v državnem prvenstvu 2014 ter družabni večer. Udeleženci večera naj svojo prisotnost potrdijo najkasneje do srede, 10. 12. 2014 do 12.00 ure na naslov info@pandolo.si .

Vljudno vabljeni na zaključek še enega uspešnega leta,
Predsedstvo ZDI Pandolo Slovenije

This entry was posted in Splošno. Bookmark the permalink.

Comments are closed.