Seminar komisije za pravila in sodniški izpit 2014

Hrvatini, 26. april – Komisija za pravila je organizirala letni seminar, namenjen sodnikom v igri Pandolo. Izpit je letos opravilo 20 sodnikov. Skupaj s sodniki, ki so izpit opravili v sezoni 2013 je za sojenje usposobljenih 29 sodnikov.

Komisija ugotavlja, da je bilo opravljanje izpita letos uspešno, saj so izpit opravili vsi kandidati. Pravilno so bila razen redkih izjem odgovorjena tudi dodatna vprašanja (izpolnjevanje zapisnika, simulacija turnirja in shema igrišča).

Tekmovalci, ki letos niso opravljali izpita,  lahko komisiji predlagajo nadomestni rok v letošnjem letu.

Rezultati prvega izpitnega roka – april 2014

Najpogosteje nepravilno odgovorjena vprašanja

Celoten seznam sodnikov

This entry was posted in Splošno. Bookmark the permalink.

Comments are closed.