Dopolnitev pravil po koncu sezone 2011

Kampel, 16. avgust – po koncu letošnje tekmovalne sezone bo komisija za pravila pregledala in dopolnila pravila igre. Tekmovalci naj vse komentarje in predloge za dopolnitev, spremembo ali drugačno obrazložitev pravil posredujejo pisno na naslov Zveze ali preko elektronske pošte predsedniku komisije na damjan.juric@dolga-storija.si .

This entry was posted in Neuvrščeni. Bookmark the permalink.

Comments are closed.